เกี่ยวกับ

Faculty of Engineering, Thammasat University.Library
เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 - 16.30 น. วันเสาร์,วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์-ปิดบริการ

บุคลากรห้องสมุด


รศ.ดร. นภดล อุชายภิชาติ
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
e-mail: unopadol@engr.tu.ac.th

นางสาว จินตณา ช่วงฉ่ำ
(หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)
e-mail: cjintana@engr.tu.ac.th

นางสาว มรกต พงศาประเสริฐพร
( บรรณารักษ์ )
e-mail: pmorakot@engr.tu.ac.th

นางสาว จริยานุช อินทร์ช้าง
-
e-mail: -
Login
en_USEnglish
thThai en_USEnglish